Atlasterapi

Atlas er plassert på toppen av ryggraden og undersiden av hodeskallen som omgir hjernestammen. Når atlas er ute av sin naturlige posisjon, påvirker dette hjernestammen og det sentrale nervesystemet.

Nervesystemet kan sammenlignes med en motorvei. Når alle bilene kjører etter fartsgrensen og opptrer slik de skal, flyter trafikken fint og en unngår uhell. Dersom det derimot oppstår en bilulykke må trafikken bremse ned og stoppe opp. Motorveien fungerer ikke lenger etter sin hensikt.

Når ryggsøylen er feiljustert og ute av balanse, er nervesystemet ikke i stand til å fungere som det var tiltenkt. Det ligger flere års forskning bak oppfattelsen av at mange av problemene med ryggforskyvning er forbundet med problemer i atlas. Ryggraden fungerer som en kjede: Når første ledd er vridd og vendt vil dette forstyrre resten av kjeden og de andre leddene vil også vri seg. Atlas vil fungere som det første og viktigste leddet i denne kjeden.

Menneskekroppen er balansert når hodet er posisjonert i sentrum av føttene. Når atlas er feiljustert fører det til at hodet “vipper”. Ryggraden skifter da posisjon for å kunne tåle vekten av hodet, og dette medfører påkjenninger og belastninger. Legemet forandrer sin struktur ved at musklene trekker seg sammen og forkorter oftest et av benene. I de fleste tilfeller er ikke den ene foten kortere av natur, men et resultat på grunn av kroppens kompensasjon.

Denne forskyvningen kan føre til nervepress og betennelse forårsaket av forstyrrelser i den normale nervefunksjonen. Dette kan spille en stor rolle i et mangfold av symptomer og smerter som oppstår forskjellige steder i kroppen.

Nervene i vår ryggsøyle er svært følsomme for trykk og stress. Når ryggraden er tilstrekkelig feiljustert, strekker det på nervene og kompromitterer deres normale impluser. Dette fører til endringer i hele kroppen ettersom nervene er ansvarlige for fire primære funksjoner:

  • 1. Kontroll og regulering av alle vitale funksjoner, inkludert sirkulasjon, pusting og fordøyelse
  • 2. Aktivere musklene som tillater forflytning
  • 3. Tillate oss å sanse, oppfatte og føle
  • 4. Forholde oss til verden og omgivelser- inkludert læring, opplevelser og atferd.

En kan også oppleve andre effekter som redusert kurve i nakken, skoliose og endringer i skuldre og bekken. Disse feiljusteringene påvirker det strukturelle skjelettsystemet som igjen kan føre til andre problemer som hodepine og smerter i nakke og ansikt.

Etter at atlas er justert tilbake i en nøytral stilling, vil ryggraden kunne gå tilbake i en mer hensiktsmessig posisjon slik at kroppen kan begynne å helbrede seg selv når de delikate og komplekse forbindelsene i nervesystemet begynner å kommunisere som de skal.

Metoder for justering av atlas

Vi benytter oss av to typer atlasterapi i Storbritannia. Den ene metoden heter på engelsk ATLAS ORTHOGONAL prosedyre (ao) og vi benytter oss av den eneste terapeuten som finnes i Storbritannia. Videoen under illustrerer betydningen av atlas justeringer og viser metoden som AO terapeuter praktiserer.